Sloopreportages


Links in het submenu zie je alle sloopprojecten waarbij ik aanwezig was gecategoriseerd naar de functie van het gebouw. Van sommige sloopreportages heb ik zo veel foto's dat het laden van de pagina een aantal seconden in beslag kan nemen.


Ook een sloopreportage op deze website?


Ben je sloper of aannemer en zie je jouw project ook graag terug op deze website? Dat kan! Al is er wel één voorwaarde, en dat is dat het te slopen object in de buurt van Apeldoorn ligt, d.w.z. op maximaal een uur rijden. Bedenk hierbij dat ik graag een complete reportage wil maken. Zie onder. Ben je als sloper bezig buiten mijn werkgebied en heb je daar foto’s van? Dan wil ik die graag hebben. Hou wel rekening met het onderstaande.


Zoals gezegd, stel ik het op prijs om de gelegenheid te krijgen om een complete reportage te maken, dit omvat:


Vóór de sloop


Graag zou ik foto’s willen maken nog voor de sloop is begonnen en het pand van buiten nog geheel intact is. Dit geeft de reportage een natuurgetrouwe uitstraling van de plek waar het gebouw al die jaren heeft gestaan.


Inpandig


Ook zou ik graag in staat worden gesteld om een inpandige reportage van het te slopen gebouw te maken, liefst vóórdat het strippen gestart is. Van buiten is een gebouw slechts een bakstenen of betonnen omhulsel, maar ín het gebouw is geleefd, gewerkt, gezwoegd enz. Naar deze achtergebleven sporen van de laatste gebruikers ben ik op zoek. Dit is de ‘ziel’ van het gebouw die ik graag wil vastleggen. Het maakt de sloopreportage nog intrigerender. De foto’s komen echter pas online op mijn site te staan nadat het gebouw is gesloopt c.q. gestript. Dit om eventuele ongenode gasten te weren.


Tijdens de sloop


De uiteindelijke sloop van het gebouw vormt uiteraard de hoofdmoot van de reportage. Het mooiste resultaat krijg ik als ik mij tot op zekere hoogte vrij mag bewegen op het sloopterrein, uiteraard met inachtneming van de veiligheid. Ik zal dan ook, als de situatie daarom vraagt, veiligheidskleding (schoeisel, helm en eventueel fluorescerend hesje) dragen. Ook zal ik er zelf op toezien dat ik altijd de nodige afstand bewaar van bewegende voorwerpen zoals een kraan en ik zal me zeker nooit direct achter een kraan ophouden of in het directe bijzijn van een afvalcontainer.


Tips and tricks


Hier nog een paar algemene tips om de reportage nog beter tot zijn recht te laten komen.


- Het is voor mij niet te doen om de ontwikkelingen m.b.t. de slooppanden waarvan de afbraak nog moet beginnen, nauwlettend te volgen. Daarom zou ik het zeer op prijs stellen als ik op de hoogte word gehouden wanneer daadwerkelijk met de sloop begonnen wordt.


- Zorg voor een “schoon” sloopterrein. Teveel rommel belemmert het maken van een mooie foto.


- Te veel groen om het gebouw heen werkt ook bepaald niet mee, ik heb er met name last van als dit direct bij de bouwhekken groeit.


- Als ik het sloopterrein niet op mag vanwege veiligheid of andere omstandigheden, begin dan indien mogelijk met het slopen van het gebouw aan de zijde waar ik het beste zicht op heb vanaf de bouwhekken.