Na de sloop


Als de sloop van het gebouw achter de rug is, ben je er nog niet. Wat er letterlijk en figuurlijk nog gedaan moet worden is puin ruimen, en zelfs als dat gedaan is, is het terrein niet altijd meteen weer bouwrijp.


Puin ruimen

Nadat het gebouw inclusief de fundering is gesloopt, blijven er vaak nog bergen puin achter. Het is een behoorlijke klus om al deze puinhopen weg te werken. Zeker op het logistieke vlak is een nauwgezet plan vereist. Tijdens de sloop zelf worden de hout-, metaal- en restafvalcontainers voortdurend geleegd, maar het puin wordt veelal pas aan het einde afgevoerd. Meestal rijden er diverse vrachtwagens in pendeldiensten van het sloopterrein naar de puinstortplaats. Doorgaans is deze plaats gevestigd op het terrein van de sloopaannemer. Hier zijn ook een of meer puinbrekers aanwezig om het puin te breken mocht dit op de sloopplaats zelf al niet zijn gedaan. Het puin kan ook eventueel gestort worden bij een algemene puinstortplaats.


Nabewerking terrein

Het kan zijn dat de grond vervuild is en dat er nog een bodemsanering plaats moet vinden. Soms wordt hier al mee begonnen tijdens de sloop. Dit wordt doorgaans gedaan door bronbemaling in combinatie met een filter. Op deze manier wordt de vervuiling opgezogen en teruggedrongen. Als de concentratie van de vervuiling een toelaatbare waarde heeft kan het terrein schoon worden verklaard.


Egalisatie/vrijgeven

Als alle puinresten zijn afgevoerd worden de laatste puntjes op de i gezet. Er kunnen op het terrein bijvoorbeeld nog wat bestratingsresten aanwezig zijn of een vergeten prullenbak, een vlaggenmast of terreinverlichting. Deze worden alsnog verwijderd. Als niet geheel duidelijk is wie er de eigenaar van is blijven zulke obstakels staan. Vervolgens is het de taak om het terrein te egaliseren. Dat is niets meer of minder dan de grond mooi vlak te maken, zodat deze er netjes en aangeharkt uitziet, desgewenst kan er zand worden aangevuld op plekken waar de funderingen hebben gezeten om zo een algehele egale oppervlakte te krijgen. Zodra deze werkzaamheden zijn verricht is het terrein bouwrijp voor de bouwaannemer. Indien er geen nieuwbouw op de plaats terugkomt worden de bouwhekken verwijderd en wordt het terrein weer opengesteld. In een enkel geval blijft het lege terrein braak liggen, omdat nieuwbouw nog even op zich laat wachten, bijvoorbeeld als de bestemmingswijziging nog niet rond is. Vaak wordt er dan voor gekozen om deze locatie een tijdelijke bestemming te geven, zoals een speelplaats, een grasveld of een parkeerplaats.