Tijdens de sloop


Als alle voorbereidingen getroffen zijn kan er een begin worden gemaakt met de sloop. Hiertoe behoort ook vaak het verwijderen van asbest.


Strippen

Het strippen van het pand is tegenwoordig een belangrijke fase geworden in de sloop. Vroeger werd het gebouw gewoon gesloopt in de staat waarin de laatste gebruiker het had achtergelaten. Met als resultaat dat alle materialen door elkaar heen kwamen te liggen. Hierdoor waren veel nabewerkingen nodig en waren de stortkosten erg hoog. Het zorgvuldig strippen van het pand is daardoor noodzakelijk geworden. Strippen wil niets meer of minder zeggen dan dat je zoveel mogelijk materiaal dat geen beton of staal bevat uit het pand verwijdert. Met name het kleinhout zorgt tijdens de sloop voor een hoop vervuiling. Daardoor is het essentieel dat kleine materialen eruit worden gehaald zoals keukens, prefab-tussenwanden, planken, systeemplafondplaten en lambriseringen. Houten deurkozijnen, deuren en raamkozijnen worden meestal niet verwijderd, al is dit per sloopbedrijf verschillend. Niet alleen hout, maar ook restmateriaal wordt eruit gestript, zoals vloerbedekking, kunststofdelen en bovenliggende (elektra) buizen. Vaak worden ook kleine metalen voorwerpen verwijderd zoals de TL-bakken en de aluminium rasters van het systeemplafond, koperen leidingen, kabels en draad en soms ook de metalen ventilatieschachten. Al deze afvalgroepen worden door een raam of deur naar buiten gegooid op de juiste afvalstapel. Meestal liggen verspreid over het terrein diverse afvalhopen. Na het strippen komt er een kraan met een sorteergrijper en wordt alles in één keer in de daarvoor bestemde container geworpen. Diefstalgevoelige materialen zoals koper, lood en zink worden meestal direct overgebracht naar de zaak.


Verwijderen asbest

Dit wordt gedaan in 3 shifts van elk 2 uur (van 8.00 tot 10.00, van 11.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.00 uur). Tussen 10.00 en 11.00 en tussen 13.00 tot 14.00 wordt er gepauzeerd. Voordat met het saneren wordt begonnen gaan één of meer asbestverwijderaars de asbestcabine in, die voor dit doel op het terrein is neergezet. Dan moeten alle kleren uit, inclusief het ondergoed. In de cabine liggen (goedkope) kledingsets die aangetrokken worden. Daaroverheen gaat het alom bekende witte pak en wordt de persluchtset om het middel aangebracht. Deze bestaat uit een masker, een slang en een mobiele ventilator die op een accu aangedreven wordt en voor overdruk binnen het masker zorgt. Uiteraard is deze ventilator voorzien van een filter die afgesloten is met een dop als de set in ruststand is. Daarna loopt de verwijderaar met de persluchtset door de douche heen naar het achtergedeelte van de wagen na de deur van de douche zorgvuldig gesloten te hebben. Hij zet de ventilator aan en haalt de dop van de persluchtset. In dit gedeelte van de cabine ligt ook het schoeisel en al het andere gereedschap dat nodig is tijdens het saneren. Daarna gaat hij of zij naar de plaats waar al het asbesthoudende materiaal weggehaald wordt. Zodra de shift van 2 uur voorbij is gaat hij/zij weer terug naar de asbestcabine, maakt de persluchtset los, maar laat deze nog wél aanstaan, doet alle kleren uit en gooit deze in een zak, die later tezamen met het asbestafval wordt afgevoerd. Vervolgens doet hij/zij de dop weer op de persluchtset en gaat samen met deze set onder de douche staan. Even afspoelen en daarna naar het “schone” gedeelte van de cabine, afdrogen en de eigen kleding weer aan.


De sloop

Als het strippen achter de rug is en het pand asbestvrij is verklaard kan er een begin worden gemaakt met de sloop. Lukraak ergens beginnen? Nee, in alle gevallen wordt het gebouw van boven naar beneden neergehaald. Dit gaat in kleine gedeeltes. In de meeste gevallen wordt het pand in neerwaartse richting in stukjes geknipt. Doorgaans gebeurt dat met een sloopkraan. Indien nodig wordt er een langere sloopgiek op gezet om de gewenste sloophoogte te bereiken. Als het gebouw erg groot is kan het zijn dat er in een andere vleugel nog gestript wordt of asbest wordt gesaneerd. Tijdens de sloop worden ook de onderdelen die tijdens het strippen zijn blijven zitten zoals houten kozijnen, uit het pand gehaald en meteen uitgesorteerd. Onderdelen die uit gewapend beton bestaan worden apart gehouden en met een, veelal, andere kraan met een betonvergruizer vermorzeld zodat het beton gescheiden kan worden van de bewapening. Het aantal sloopkranen op een sloopterrein kan flink variëren, afhankelijk van de omvang en samenstelling van het pand. Zo kan het zijn dat er soms vijf kranen actief zijn, soms zelfs meer. In dit geval heeft elke kraan zijn eigen taak op het terrein waardoor er als een “geoliede” machine gesloopt kan worden. Als er maar één kraan aanwezig is zal deze alle werkzaamheden zelf uit moeten voeren en zal de machinist de kraan diverse keren van andere accessoires moeten voorzien. Om de stofoverlast te minimaliseren wordt er vaak door middel van een waterkanon een deken van nevel aangebracht, maar dat kan ook met een brandslang. Als het pand naar beneden is gehaald kan er een begin worden gemaakt met het slopen van de fundering. Dit wordt vaak gedaan met een sloophamer om de fundering in kleine stukjes weg te krijgen.