Voor de sloop


Voordat er met de sloop wordt begonnen is er nog heel wat werk te verrichten. Zodra de opdrachtgever heeft aangegeven dat een pand tegen de vlakte moet begint het voorwerk.


Tijdelijke leegstandsbeheer

Het kan zijn dat het bewuste pand niet meteen gesloopt wordt. In dat geval kan de eigenaar van het pand en het terrein ervoor kiezen om het pand tijdelijk te verhuren voor anti-kraakdoeleinden. Een pand waar nog mensen in wonen is namelijk minder vandalismegevoelig dan een pand dat geheel leeg staat. Er kleven echter ook wat nadelen aan: het pand wordt bewoond, maar ook niet meer dan dat. Het buitenterrein is vaak een ondergeschoven kindje, wordt vergeten en dus ook matig onderhouden. Ze zeggen wel eens "de eerste indruk, is de eeuwige indruk". Als ik langs een pand rijd en ik zie dat het terrein is overwoekerd denk ik meteen "dat staat leeg". En dat kan ongewild ongenode gasten aantrekken.


Bouwtekening

Slopen begint bij ………. de bouwtekening. Het klinkt gek, maar de sloop van het gebouw start in veel gevallen bij een betrouwbare tekening van de bouw. Via deze tekening wordt men de bouwconstructie gewaar. In de tekening zit ook een “bouwbestek”. Hierin staan alle gegevens tot in detail vermeld. Elk boutje, moertje, schroefje en nippeltje plus de aantallen staan aangegeven. Aan de hand van deze informatie is vaak op voorhand al te bepalen welke sloopmethode moet worden gehanteerd en hoe het pand zich zal gedragen tijdens de sloop.


Inventarisatie algemeen

Het gebouw wordt in de breedste zin van het woord beoordeeld. In welke omgeving staat het gebouw? Levert de sloop gevaar of overlast op voor de omgeving? Ook wordt gekeken naar wat er vrij zal komen, waarbij te denken is aan: metalen (staal, aluminium, lood, koper etc), puin, restafval en hout. Metalen en puin, en in sommige gevallen hout, worden gerecycled en doorverkocht. Nu zul je denken, het sloopbedrijf strijkt het geld op van de opdrachtgever én het geld van wat de metalen en puin opleveren, maar dit is niet zo. Deze opbrengst wordt in mindering gebracht op de totale kosten van de opdracht. Bij deze manier van werken snijdt het mes aan maar liefst drie kanten: de aannemer komt op een goedkope manier van zijn afval af, de opdrachtgever krijgt korting op de sloopkosten én het milieu wordt minder belast. Geen win-winsituatie, maar een win-win-winsituatie.


Gevaarlijke stoffen

Een belangrijk onderdeel van de inventarisatie van het te slopen object is het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hierbij zijn hoofdzakelijk twee soorten te onderscheiden: asbest en bodemverontreinigende stoffen. Zulke onderzoeken worden doorgaans uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleid personeel. Het te verwijderen materiaal wordt in sommige gevallen gemerkt met een spuitbus zodat voor een ieder zichtbaar is dat hier sprake is van gevaarlijke stoffen. Er wordt bovendien een gedetailleerd rapport over opgesteld. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de pagina “gevaarlijke stoffen”, links in het submenu.


Ontgroening

Ter voorbereiding van de sloop wordt de directe omgeving rond het gebouw opgeschoond. Dat houdt in dat al het groen dat hinderlijk in de weg staat, zoals struiken, bomen en soms ook gras, wordt verwijderd. Bomen die mogen blijven staan worden vaak ingepakt met een “houten jas” om de boomstam heen. Ook eventueel in de weg staand “grijsgoed” wordt verwijderd, zoals bankjes, prullenbakken, (licht-) reclamezuilen, lichtmasten, vlaggenmasten, kleine (bakstenen) bouwwerken, een rolstoelhelling en andere losse entreeattributen.